Diederik Stapel: Ik zou graag een nihilist zijn

Wat is uw houvast in leven en sterven? Dat is de kern van de eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. In deze serie geven bekende Nederlanders christenen en niet-christenen antwoord op deze vraag die zicht geeft op het perspectief in hun leven. Vandaag: Diederik Stapel (47), voormalig hoogleraar sociale psychologie. In september 2011 bleek dat hij had gefraudeerd met onderzoeksgegevens.

Geloof

meer ‘Geloof’