Stilgezet: 1 Samuël 25:13 - Woede

Allen gordden hun zwaard om, ook David zelf, en met vierhonderd man trokken ze onder aanvoering van David naar Karmel op; tweehonderd man bleven achter om het kamp te bewaken.

Geloof

meer ‘Geloof’