Stilgezet: 1 Samuël 25:12 - Te wapen

Davids knechten gingen onverrichterzake terug en vertelden David wat Nabal had gezegd. Daarop beval David zijn mannen: Te wapen!

Geloof

meer ‘Geloof’