Niet belangrijk om in de picture te staan

Wat is uw houvast in leven en sterven? Dat is de kern van de eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. In deze serie geven bekende Nederlanders christenen en niet-christenen antwoord op deze vraag die zicht geeft op het perspectief in hun leven. Vandaag: Mirjam Bouwman, EO-presentatrice, presenteert onder andere Geloven op 2 en Nederland Zingt.

Geloof

meer ‘Geloof’