Kleur bekennen met handtekening ouderling

EDE - Soberder, positiever en met meer nadruk op de Bijbel dan op de belijdenis: dat is de insteek van een nieuw voorgesteld ondertekeningsformulier voor vrijgemaakt-gereformeerde ouderlingen en diakenen.

Geloof

meer ‘Geloof’