Stilgezet: Hebreeën 4:6 - Opnieuw

(God sprak over binnengaan in mijn rust) Het staat dus vast dat er wel mensen in kúnnen binnengaan. En omdat zij aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, legt God nu opnieuw een dag vast

Geloof

meer ‘Geloof’