Het gaat niet om tegenstellingen, maar om wat bindt

KAMPEN - Verschillen in de kerk bezorgen veel christenen hoofdbrekens. Een nieuw vrijgemaakt-gereformeerd praktijkcentrum wil helpen te leren omgaan met diversiteit in de gemeente. Het gaat niet om de tegenstellingen (band of orgel, wel of geen middagdienst, samenwonen of trouwen), maar om de vraag wat je bindt in de gemeente.

Geloof

meer ‘Geloof’