*

Is het kloosterleven over tien jaar wel of niet voorbij?

DEN BOSCH - De Nederlandse nuntius André Dupuy zou tegen het Vaticaan hebben gezegd dat er over tien jaar in ons land geen religieus kloosterleven meer is. De Konferentie Nederlandse Religieuzen betwist dat.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie