Stilgezet: Lucas 9:46: Onbehagen

Ze begonnen onderling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was.

Geloof

meer ‘Geloof’