Stilgezet: Lucas 9:16 - Wanneer?

Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen.

Geloof

meer ‘Geloof’