Stilgezet: 1 Samuël 24:23 - Voorlopig

Toen ging Saul terug naar huis en David en zijn mannen trokken weer de bergen in.

Geloof

meer ‘Geloof’