HC450: Sleutelwoord bij tucht is herstel: kom erbij

De Heidelbergse Catechismus, die dit jaar 450 jaar bestaat, behandelt geloofsthema's die nog steeds diep ingrijpen. Het Nederlands Dagblad licht er in een serie enkele uit, die in gesprek met een theoloog worden getoetst aan de actualiteit. Vandaag: Leon van den Broeke over de tucht, een van 'de sleutels van het Koninkrijk'.

Geloof

meer ‘Geloof’