Stilgezet 1 Samuël 24:14 - Slechterik?

Zoals het oude spreekwoord luidt: Slechte mensen, slechte daden. Nee, ik zal mijn hand niet tegen u opheffen.

Geloof

meer ‘Geloof’