*

HC450: God is ook blij om goede daden van mensen

De Heidelbergse Catechismus, die dit jaar 450 jaar bestaat, behandelt geloofsthemas die nog steeds diep ingrijpen. Het Nederlands Dagblad licht er in een serie enkele uit, die in gesprek met een theoloog worden getoetst aan de actualiteit. Vandaag: Hilde Graafland over Zondag 2en 3, de verdorven aard van de mens.

Geloof

meer ‘Geloof’