Stilgezet: Prediker 4:3 - Wieg

Zij die al gestorven zijn, zijn beter af dan zij die nog in leven zijn. Maar beter af dan beiden is degene die nog niet geboren is en nog geen weet heeft van het onrecht dat er wordt begaan onder de zon.

Geloof

meer ‘Geloof’