Stilgezet: Prediker 4:2 Moe

De doden, meende ik, zijn gelukkiger te prijzen dan de levenden. Zij die al gestorven zijn, zijn beter af dan zij die nog in leven zijn.

Geloof

meer ‘Geloof’