Stilgezet: Hebreeën 2:12 - Ere zij God

Psalm 22:23 Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk.

Geloof

meer ‘Geloof’