Stilgezet: Hebreeën 2:11 - Schaamte

Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen

Geloof

meer ‘Geloof’