Stilgezet: Lucas 8:19 - Familieberaad

Zijn moeder en zijn broers kwamen naar hem toe, maar ze konden niet bij hem komen vanwege de menigte.

Geloof

meer ‘Geloof’