Stilgezet: Prediker 3:13 - Gegeven

Want wanneer de mens zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.

Geloof

meer ‘Geloof’