Op adem komen in een Fries klooster

JORWERD - Ds. Hinne Wagenaar en zijn vrouw Sietske Visser gaan pionieren met een protestants klooster in het Friese Jorwerd.

Geloof

meer ‘Geloof’