Stilgezet: Prediker 3:11 - Weg

Ik heb gezien dat (al dat nutteloze zwoegen) een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven

Geloof

meer ‘Geloof’