In Zoetermeer is de oecumene getekend

In de Zuid-Hollandse groeistad Zoetermeer hebben gereformeerden de weg naar eenheid gekozen. Vanaf dit jaar zijn er gezamenlijke middagdiensten en wordt er samen nagedacht over het stichten van een gemeente in de nieuwbouwwijk Oosterheem. Een impressie van de oecumene-in-wording. Elkaar erkennen als ware kerk van Christus betekent in Zoetermeer bewust een stap vooruit zetten

Geloof

meer ‘Geloof’