Gronings avondmaalsgerei in plastic

Wanneer en hoe kwam het christendom in de Lage Landen? Op zoek naar de allereerste, verrassende vondsten en pleisterplaatsen in Nederland. Vandaag in deel 10 (slot): Liudger als ganzenkoning van Groningen en een heilige anorexiapatiënte in Nijmegen.

Geloof

meer ‘Geloof’