*

Stilgezet: Hebreeën 1:14 - Dienend

Zijn de engelen niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie