Stilgezet: Hebreeën 1:8 - Eeuwig

Maar tegen de Zoon zegt hij: God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap.

Geloof

meer ‘Geloof’