Stilgezet: Hebreeën 1:5 - Papa

Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt? Of: Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mij een zoon?

Geloof

meer ‘Geloof’