Stilgezet: Hebreeën 1:5 - Zoon van God

Tegen wie heeft God immers ooit gezegd: Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt?

Geloof

meer ‘Geloof’