Stilgezet: Hebreeën 1:4 - Eerbied

... ver verheven boven de engelen omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij.Op een belangrijke conferentie lopen er allemaal nette pakken rond. Dan zie je op afstand echt niet wie de leiders zijn en wie niet daarvoor moet je op de badges gaan kijken. Daarop staat niet alleen hoe de man of vrouw heet, maar ook wat zijn functie is. Iets dergelijks kun je ook zien in het hemelse regeringscentrum. Pracht en glorie alom, alle engelen stralen majesteit uit. Maar als je op hun badge kijkt, staat er alleen maar: bode. Misschien: opperbode, of: speciaal gezant. Maar nooit: adviseur, en al helemaal niet: commissaris. En wat staat er dan op de badge van Jezus? Staat er bij Hem op: directielid? Nee, dat niet. Toch groet iedereen diep eerbiedig als ze zijn badge gelezen hebben (bij wijze van spreken dan). Want wat staat daar?

Geloof

meer ‘Geloof’