Stilgezet: Hebreeën 1:3 - Dragen

hij schraagt de schepping met zijn machtig woord

Geloof

meer ‘Geloof’