Stilgezet: Hebreeën 1:2 - Concreet

Nu de tijd ten einde loopt heeft God tot ons gesproken door zijn Zoon, door wie hij de wereld heeft geschapen.

Geloof

meer ‘Geloof’