Kruimeldief: De Heer Jezus

Martha dan zeide tot Jezus: Here, indien Gij...Joh. 11: 21Toen ging de Here Jezus naar Jeruzalem.

Geloof

meer ‘Geloof’