*

Leger des Heils ziet meer dan lege maag

AMSTERDAGM - Het Leger des Heils staat bekend om zijn daden, maar generaal Linda Bond riep op om duidelijk te blijven maken waar die uit voortvloeien.

advertentie