Stilgezet: Marcus 16:19 - Vandaag

Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God.

Geloof

meer ‘Geloof’