*

Excuus van bisschoppen voor misbruik

ZEIST - De bisschoppen en oversten van congregaties en ordes hebben vrijdagmiddag spijt betuigd over en excuses gemaakt voor het seksueel misbruik dat in de Rooms-Katholiek Kerk en in instellingen is gepleegd.

advertentie