*

Site vrijgemaakte bezwaarden stopt

GOES - De website Eeninwaarheid.nl van bezwaarde vrijgemaakt-gereformeerden stopt. De redactie acht hun taak als voltooid hoewel de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) voortgaan op de weg van de afval.

Geloof

meer ‘Geloof’