*

Ook tolerantie remonstranten kende grenzen

GRONINGEN - Remonstranten in de zeventiende eeuw lieten zich voorstaan op hun openheid en religieuze tolerantie. Nauwe contacten met de Socinianen, die de drie-eenheid van God verwierpen, bleken echter een brug te ver.

Geloof

meer ‘Geloof’