Ga richting het wonder van genezing...

Net als over hete hangijzers als de vrouw in het ambt, de doop en de wederkomst van Christus, is de Bijbel kennelijk niet glashelder over genezing. Een rondje kerkbladen levert deze week twee uiteenlopende visies op.

Geloof

meer ‘Geloof’