*

GB volgt met leerstoelen PThU

PUTTEN - De Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk verplaatst zijn bijzondere leerstoelen naar Amsterdam en Groningen. Daarnaast blijft in Leiden de huidige leerstoel nog vijf jaar bestaan.