*

Samenwerking bij diakonie NGK en GKV

Nederlands- en vrijgemaakt-gereformeerde diakenen willen meer gaan samenwerken.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie