'Waar Jezus uit is, krimpt de kerk'

AMSTERDAM - De kijk op Jezus van ds. Arenda Haasnoot en ds. Jan Offringa verschilt fundamenteel. Waar de een de goddelijkheid van Jezus benadrukte, was de ander juist dankbaar dat Hij is ,,ontdaan van hoge titels en pretenties uit het verleden''.

Geloof

meer ‘Geloof’