*

Wereldraad in gesprek met pinksterchristenen

UTRECHT - Pinksterchristenen vinden dat de sociale agenda van de Wereldraad van Kerken erg veel nadruk krijgt, wat ten koste gaat van evangelisatie.

advertentie