*

Homozegen leidt tot protest

FRANKFURT - Het besluit van de Duitse landskerk van Hessen-Nassau (EKHN) om de zegening van homoparen toe te staan, is in de kerk op fel verzet gestuit. Vanuit evangelicale kring zijn heftige protesten te horen, een groeiend aantal leden keert de kerk de rug toe.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie