*

Synode regelt samenwerking land en regio

LUNTEREN - ,,Tot op heden zijn er geen gedwongen ontslagen'', deelde directeur ir. W.A. van Santen van het Landelijk Dienstencentrum gisteren verheugd mee op de synode van hervormden, synodaal-gereformeerden en lutheranen. De triosynode besprak een overeenkomst, die vastlegt op welke wijze de landelijke dienstenorganisatie (Utrecht) en de negen regionale dienstencentra met elkaar samenwerken. De kerkvergadering stelde zich - met slechts een stem tegen - achter de overeenkomst.

advertentie