*

Bezwaarden mogelijk in 'gereformeerd reservaat'

BUNNINK - Hervormden die grote bezwaren hebben tegen de toekomstige Protestantse Kerk in Nederland zouden zich moeten kunnen samenbinden in een zogenaamd 'gereformeerd reservaat' binnen de fusiekerk.

advertentie