*

Geref. Bond roept op tot gebed

APELDOORN - De Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk roept zijn achterban op tot voorbede vanwege dreigende scheuringen.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie