*

Gelezen in de kerkbladen

In De Saambinder, het officiële orgaan van de Gereformeerde Gemeenten, schrijft ds. A. Moerkerken dat het steeds weer spreken over 'afgescheiden denken' hem zeer doet. Hij zegt dat hij hartelijk meeleeft met de gereformeerden binnen de Hervormde Kerk en dat hij ook wel het dilemma ziet waarvoor die nu zijn geplaatst. Het dilemma van erin blijven en dan een grotere pluriformiteit waarin de vrijzinnigheid een belangrijke plaats heeft, accepteren; of eruit stappen en de Hervormde Kerk op basis van de gereformeerde belijdenisgeschriften voortzetten.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie