Diaken én ouderling gebaat bij profielschets

BUNSCHOTEN - Gebrek aan informatie en overleg en weinig gevoel voor de diaconale insteek. Kortom: een gemankeerde samenwerking tussen ouderling en diaken, met frustraties als gevolg. Het komt in de beste gemeenten voor. Zaterdag kwamen ruim 350 diakenen naar de 111e Centrale Diaconale Conferentie (CDC) in Bunschoten om na te denken over de samenwerking tussen de ambten.

Geloof