*

Gelezen in de kerkbladen

Er is helaas veel goedkope evangelisatie, schrijft Henk Blankespoor in Oogst, het blad van stichting Tot Heil des Volks. ,,Evangelisten zouden er goed aan doen bekeerlingen te waarschuwen dat het echte volgen van Jezus het leven soms niet gemakkelijker maar moeilijker maakt'', aldus Blankespoor, pastor van de Vredekerk in Den Haag.

advertentie