*

Protest tegen rk jongerendagen

BERLIJN - De Duitse Bond voor het Milieu en Natuurbescherming (BUND) heeft fel geprotesteerd tegen de geplande slotplechtigheid van de Wereldjongerendagen (WJD) volgende zomer op de Hangelar luchthaven.